Nederlandse les op ACS Cobham

ACS Cobham stimuleert het onderwijs in verschillende moedertalen middels haar Native Language Programme (NLE) – CobhamNLE.dutch@gmail.com. ACS stelt buiten de reguliere lestijden lokalen ter beschikking voor de lessen en vergoedt één uur les per week. Ons Nederlands onderwijs sluit aan bij de onderwijsdoelen in Nederland en daarbij wordt 2 uur les per week als absolute ondergrens gezien. Het extra uur Nederlandse les wordt door de ouders zelf betaald. De exacte bijdrage van de ouders wordt per jaar vastgesteld en door ACS via ParentPay in rekening gebracht.

We bieden onderwijs aan vanaf groep 3 van het Nederlandse basisonderwijs (grade 1 ACS) tot en met klas 3 (grade 8/9 ACS) van het voortgezet onderwijs. Onze lessen zijn een aanvulling op het onderwijs van de dagschool. Voor de volledigheid: vanaf grade 10 kunnen de leerlingen zich voorbereiden op het Internationaal Baccalaureaat Nederlands (IB). Dit valt onder de verantwoordelijkheid van ACS en deze Nederlandse lessen worden door ACS gedurende de gewone schooldag gegeven.

We streven ernaar het Nederlands onderwijs aan te laten sluiten op ofwel doorstroom naar het IB Nederlands, ofwel instroom in het Nederlandse/Vlaamse onderwijs zoveel mogelijk passend bij de leeftijdscategorie. We maken gebruik van moderne lesmethodes die ook op scholen in Nederland worden gebruikt.

Voor meer informatie en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen met Ilse Hergarden: CobhamcrepNL@gmail.com.

Category
countries